Om dyra mine!

Dette er noen av dyrene mine.
Jeg bor på en gård og her har vi masse dyr noen av de er jeg med å eier.
Vi har omtrent 16 melkekyr, 12 kviger, 6 okser, ca 12 kalver. I tillegg til dette har vi 80 vinterfora sauer og en rekke uvelkommen mus i fjøset. Vi har også gårdskatten Spragle. Nå har vi også fått besøk av Pissi som dere har sett.

«Mine» kyr og kviger
På bildet ser du Tommine som er en kvige. I tillegg til dette har jeg Hilde, Roseline og Lillebjerka.


I sauehuset
Jeg har mitt navn på halsbannet på omtrent 10 søyer som er ekte spælsau så klart. Her ser du bilde av 80062 som har har fire lam selv om du bare ser to av de er det to bak.
Jeg er med å fore sauen særlig om kvelden og har også været med på lammingen.
God guten sjøl
Spragle er gårdskatt de-lux, han er livredd alt som finnes fra støvsuger, mikrobølgeovn, motorsykkel, nye lyder og for ikke snakke om fjøset. Han er nemlig livredd for kyr særlig når de rauter og sauen er ham heller ikke glad i. Nå som i har bjeller på dem er det helt forferdelig ham rømmer så fort ham ser dem.